איזון משאבים

איזון משאבים מהו?

בני זוג אשר נישאו לאחר שנת 1974, ואשר לא ערכו ביניהם הסכם ממון המגדיר את יחסי הממון ביניהם יראום כמי שהסכימו להסדר איזון המשאבים עפ"י חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג – 1974 (להלן:"החוק")

כלומר, עם התרת נישואי הצדדים ו/או פקיעתם כמפורט בחוק, זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל נכסי בן הזוג למעט:

1. נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין.

2. גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני-הזוג בשל נזק גוף, או מוות.

3. נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששווים לא יאוזן ביניהם.

"כלל נכסי בני הזוג" – הכוונה לרבות זכויות עתידיות לפנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות.

רוצה לומר, כי בעת הגירושין על הצדדים לערוך חישוב של כלל נכסיהם, רכושם וזכויותיהם מכל מין וסוג שהוא, למעט המוחרג כמפורט לעיל, ולחלק ביניהם בחלקים שווים.

נכון להיום גם נכסי קריירה, מוניטין עסקי ופוטנציאל השתכרותי הוכרו כנכסים שיש לאזנם (לא באופן אוטומטי) בשעת פירוד ו/או פקיעת הנישואין.

לקבלת ייעוץ ללא התחייבות חייג 050-2131313

אודות המשרד >

למעלה

מעוניין בייעוץ מקצועי? השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ּ