סוגי צוואות

חוק הירושה מונה מספר דרכים בהן יכולה להיערך צוואה:

 • צוואה בכתב יד:
  הכוונה לצוואה הנכתבת כולה ע”י המצווה בכתב ידו. התנאים לקבילותה של הצוואה הינם רישום התאריך על דבי הצוואה, עריכת הצוואה ע”י המצווה עצמו וחתימתו בסוף הצוואה.
 • צוואה בעדים:
  הכוונה היא לצוואה בכתב אשר לא קיימת חובה שתכתב ע”י המצווה עצמו. התנאים לקבילותה של הצוואה הינם ציון תאריך, חתימה בכתב ידו של המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. על העדים לאשר באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.
 • צוואה בפני רשות:
  הכוונה לצוואה הנעשית ע”י המצווה בכתב ו/או בע”פ. אם בחר המצווה לערוך את הצוואה בע”פ הרי שעליו לומר את צוואתו בפני שופט ו/או רשם בית המשפט ו/או הרשם לענייני משפחה ו/או בפני חבר של בית דין דתי ו/או נוטריון. ואולם אם בחר המצווה לערוך את הצוואה בכתב אזי, עליו להגיש את דברי צוואתו בכתב ע”י המצווה עצמו לידי מי מהברי סמכה המפורטים לעיל. לעניין צוואה בע”פ, דברי הצוואה כפי שנרשמו ע”י מי מהברי סמכה המפורטים לעיל ייקראו ע”י בר הסמכה בפני המצווה ו/או שייקראו ע”י המצווה עצמו. לאחר מיכן, יצהיר המצווה שזו צוואתו והבר סמכה יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה והמצווה הצהיר כאמור.צוואה שנעשתה בפני רשות ניתן להפקידה בידי הרשם לענייני ירושה.
 • צוואת שכיב מרע:
  הכוונה היא לצוואה הנעשית על ערש דווי, כלומר ע”י אדם הגוסס ו/או המאמין כי הוא גוסס. התנאים ליצירת צוואה מסוג זה, מקלים יחסית ומאפשרים ליצור את הצוואה מחייבת. יוער ויודגש, כי צוואה זו בטלה כעבור חודש ימים מיום אמירתה ולאחר שחלפו הנסיבות אשר הצדיקו את עשייתה וזאת בתנאי שהמצווה עדיין בחיים.
 • צוואה הדדית:
  צוואה הדדית הינה צוואה משותפת של שני מצווים שהם בני זוג הנערכת תוך הסתמכות על צוואת בן הזוג האחר. הצוואה יכול שתיערך בין במסמך אחד ובין בשני מסמכים שנערכו באותה העת. ככלל, המדובר הינו במצב דברים בו בן הזוג מוריש, עם פטירתו, את רכושו לבן זוגו, כאשר הוראה מקבילה קיימת גם בצוואתו של בן הזוג.

לקבלת ייעוץ אנא צרו קשר 050-2131313

עריכת צוואה >

למעלה

מעוניין בייעוץ מקצועי? השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ּ