הטיפול המקצועי שלנו השקט והבטחון שלך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

התייחסות בית המשפט לרצון הקטין ביחס לזמני השהות עם הוריו

הקטינה ***, ילידת התאריך *** (כבת 15 וחצי) מצויה החל מחודש יולי 2011 במשמורת אביה מר ***.

שני אחיה הקטנים ממנה, ***(בן 11 וחצי) *** (-בת 7 וחצי) מצויים במשמורת אמם.

הורי הקטינה התגרשו זה מזו בתאריך ***.

בהסכם הגירושין נקבעו סדרי ראיה מפורטים בין *** לבין אמה.

לטענת האם, הגב' ***, סדרי הראיה אינם מתקיימים עקב הסתה אגרסיבית ובלתי פוסקת של הקטינה כנגד האם ע"י אביה.

לפסק הדין המלא לחץ!

הטיפול המקצועי שלנו השקט והבטחון שלך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדםמאמרים נוספים

בעמוד זה, תוכלו לקרוא מגוון מאמרים ופסקי דין במגוון תחומים בהם עוסק צוות משרדינו.

הנכם מוזמנים לקרוא, להתעדכן ולהתרשם.

למען הסר כל ספק יובהר, כי אין להסתמך על מידע זה כתחליף לייעוץ משפטי וכל מצב משפטי הינו תלוי נסיבות ויש לקבל ייעוץ מקצועי וקונקרטי מעו”ד העוסק בתחום אשר ייבחן את המצב המשפטי כדבעי. יובהר, כי היה וגולש/ים ייבחר/ו לעשות שימוש במידע זה – לא תהא בשום אופן אחריות ו/או חבות מכל מין וסוג שהוא לאתר ו/או מי מבעליו.

קידום עורכי דין באינטרנט