הטיפול המקצועי שלנו השקט והבטחון שלך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

  הטיפול המקצועי שלנו השקט והבטחון שלך

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   התנגדות לצוואה אימתי?

   אי כשירות המצווה, השפעה בלתי הוגנת, צוואה לטובת עדים: כל אלו הן דוגמאות לעילות של התנגדות לצוואה אשר בגינן, יכול אדם לפנות אל בית המשפט ולדרוש את ביטולה של הצוואה, היות שהיא מפרה את הוראות החוק. 

   בקשה לקבלת צו קיום צוואה

   כאשר אדם נפטר והותיר אחריו צוואה, הרי שזוכי צוואתו רוצים לממש אותה ולחלק ביניהם את נכסי העזבון. על מנת שיוכלו לעשות זאת, עליהם ראשית כל לקבל צו קיום צוואה, המעניק תוקף משפטי למסמך. בלעדיו לא יוכלו הזוכים לרשום את הנכסים השונים על שמם. לשם קבלת הצו, על הזוכים להגיש בקשה בכתב או באופן מקוון אל הרשם לענייני ירושה בצירוף מסמכים שונים לרבות כמובן הצוואה עצמה. במסגרת ההליך, יפורסם דבר הבקשה בעיתון, כדי לאפשר לכל בעל עניין להגיש התנגדות למתן הצו. כלומר, לטעון כי קיים ליקוי או פגם בצוואה המצדיק את פסילתה, כך שעזבונו של המנוח לא יחולק על פיה. נציין כי המתנגד לצוואה יכול לבקש לבטל הוראות מסוימות בה או את כולה, בהתאם לנסיבות העניין. 

   התנגדות לצוואה – מהי? 

   אדם המבקש להתנגד לתוקפה של צוואה, יגיש את התנגדותו תוך 14 יום מהמועד בו פורסמה ההודעה בעיתונות על הבקשה למתו צו קיום צוואה. זוהי מסגרת זמן קצרה מאוד ולכן חשוב לפנות באופן מיידי וללא לשיהוי לעורך דין דיני משפחה על מנת שיכין את בקשת ההתנגדות. זו יכולה להיות מוגשת מסיבות שונות, אך בכל מקרה על המתנגד יהיה להציג בסיס ראייתי מוצק כדי להביא לתוצאה המשפטית הרצויה. הסמכות לדון בהתנגדות לצוואה נתונה לבית המשפט לענייני משפחה הבוחן את טענות הצדדים, המתנגד מחד והזוכים מאידך ופוסק האם ישנה אכן עילה לפסול את הצוואה. לעניין זה נציין, כי בית המשפט רשאי להורות על בטלותה של הצוואה כולה או של הוראות ספציפיות בלבד. 

   באילו עילות ניתן להתנגד לצוואה? 

   ניתן לחלק את העילות של התנגדות לצוואה לשני סוגים: עילות טכניות או צורניות ועילות מהותיות. הסוג הראשון מתייחס לפגמים בצורתה של הצוואה, כך למשל, אם מדובר בצוואה בכתב יד, קובע החוק כי עליה להיות כולה בכתב ידו של המוריש ושלו בלבד. צוואה שאינה עונה על דרישה זו, ניתן להתנגד לה ולדרוש את פסילתה. הסוג השני מתייחס לליקויים בתוכנה של הצוואה ובנסיבות עריכתה ועל כן מדובר בעילות מהותיות. אחת הנפוצות שבהן היא השפעה בלתי הוגנת, במסגרתה נטען כי הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המנוח, אלא היא תוצאה של התלות שהייתה לו בזוכה או בזוכים.  

   כיצד יחולק העזבון?

   במקרים בהם התנגדות לצוואה מתקבלת, המשמעות היא הרי שהצוואה, כולה או חלקה נפסלה על ידי בית המשפט. כעת עולה השאלה כיצד אפוא יחולק העזבון של המנוח אם הצוואה בטלה. ובכן, ישנן מספר אפשרויות. אם המתנגד הציג צוואה חלופית של המנוח, ייתכן והרכוש יחולק על פי האמור בה. לחילופין, בהעדר צוואה אחרת, יכול ויחולק העזבון על פי הקבוע בחוק הירושה – שם ישנו הסדר ירושה המונה את סדר היורשים וחלקם בעזבון והוא חל כאשר אדם נפטר מבלי שהותיר אחריו צוואה או כאשר הצוואה נפסלה.

   אפשרות נוספת היא על פי ראיית בית המשפט. 

   חשיבות הייצוג המשפטי

   אדם עורך צוואה על מנת שיוכל לבחור את יורשיו ולקבוע איזה חלק ברכושו יקבל כל אחד מהם. משכך, בתי המשפט אינם מקבלים בנקל התנגדות לצוואה. שהרי, במסגרת הליך זה, ייתכן מאוד והם מונעים מרצון המנוח להתממש. משמעות הדבר הוא כי נטל ההוכחה על כתפיו של המתנגד הוא כבד מאד ועליו לתמוך היטב את טענותיו בראיות מתאימות. על כן, אם ברצונכם להגיש התנגדות לצוואה, ישנה חשיבות רבה לייצוג משפטי איכותי של עורך דין צוואות וירושות. לעורך הדין הידע והניסיון בתחום דיני הירושות והצוואות ועל כן, יוכל לבסס את ההתנגדות בצורה הטובה ביותר ולהגדיל את הסיכוי כי תתקבל על ידי בית המשפט. 

   הטיפול המקצועי שלנו השקט והבטחון שלך

   השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם    מאמרים נוספים

    עורך דין ירושות | עורך דין צוואות

    צו ירושה מהו?

    צו ירושה משמעותו הצהרה על זכויות היורשים החוקיים עפ”י דין, זהות היורשים וחלקם בעזבון.

    צו הירושה הינו צו משפטי אשר ניתן ע”י הרשם לענייני ירושה ו/או ע”י בית הדין הרבני עת בה לא השאיר/ה המנוח/ה צוואה המפרטת את חלוקת עזבונו.

    צו הירושה מעניק למעשה אסמכתא משפטית להעברת כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא שהיו בבעלות המוריש/ה, ע”ש היורשים החוקים כגון: כספים, זכויות סוציאליות, זכויות המופקדות בידי צדדים שלישיים וכו’.

    מבקש הצו ירושה אינו מחויב להציג ו/או לאתר את נכסי המנוח/ה על מנת להגיש את הבקשה לצו ירושה שכן, צו הירושה ייעודו הוא להצהיר על זהות היורשים החוקיים ועל חלקם בעזבון.

    בקשה לצו ירושה ניתן להגישה לשני גופים – הרשם לענייני ירושה ו- בית הדין הרבני.

    רבים אינם מבחינים בין סוגי הצווים כלומר, מתי יש לבקש צו ירושה ומתי יש לבקש צו קיום צוואה.

    ובכן, ההבחנה היא די פשוטה, עת בה המנוח לא השאיר אחריו כל צוואה ו/או הוראה המפרטת את רצונו, בדבר מה ייעשה ברכושו שיותיר לאחר פטירתו אזי, על היורש להגיש בקשה לצו ירושה עפ”י דין.

    לעומת זאת, עת בה המנוח השאיר אחריו צוואה ו/או הוראה המפרטת את רצונו, בדבר מה ייעשה ברכושו לאחר פטירתו אזי, על הנהנה מהצוואה ו/או כל אדם המעוניין בקיום הצוואה להגיש בקשה לצו קיום צוואה.

    יודגש, כי ניתן להגיש בקשות אלו הן לרשם לענייני ירושה והן לבית הדין הרבני.

    זקוקים לשירותי עורך דין לענייני ירושה?

    אל תהססו (!) צרו קשר עוד היום בטל’ 03-5185888 או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם. 

    מהו הסדר בין יורשים?

    החוק בישראל מאפשר ליורשים לשנות את אופן חלוקת נכסי העזבון ביניהם באמצעות עריכת הסכם הנקרא הסדר בין יורשים. מדובר בהסכם משפטי בעל השלכות כלכליות משמעותיות מאוד ולכן חשוב מאוד לפנות בעניין זה...

    צו קיום צוואה

    צו קיום צוואה מהו?? צו קיום צוואה, הינו צו המתבקש לאחר פטירת המנוח אשר השאיר אחריו צוואה המפרטת, מה יעשה ברכושו לאחר פטירתו. כלומר, כי לא די בכך שהמנוח השאיר אחריו צוואה כתובה אלא,...

    עריכת צוואה

    כסף וממון רב עלולים לשגע את בני האדם כאמור "כסף יעוור עיני חכמים", לבלבל את דעתם ולהטריפה. כסף עלול להעיב על יחסים, להעכירם ואף לגרום לקרע בהם. כסף עלול להיות מקור לסכסוך חריף...

    קידום עורכי דין באינטרנט