הטיפול המקצועי שלנו השקט והבטחון שלך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

חתמה ערבות לבעלה תחת איומים – האם תשלם את חובו? ומה קבע בית המשפט?

התובע, בנק המזרחי טפחות בע"מ (להלן: "הבנק"), פתח ביום 16.10.2007, לבקשת הנתבעת מס' 1, חברה פלונית (להלן: "החברה") חשבון שמספרו ******* בסניף כפר סבא (להלן: "החשבון"). באותו היום חתם הנתבע מס' 2, מר א.ז (להלן: "הנתבע"), בעל השליטה ומנהלה של החברה באותה העת, על ערבות אישית לחובות החברה, ללא הגבלת סכום. ביום 22.10.2007 חתמה הנתבעת מס' 3, הגב' ד.ז (להלן: "הנתבעת") על ערבות אישית לחובות החברה, עד לסכום של 195,000 ₪. עם פתיחת החשבון, הקצה הבנק לחברה מסגרת אשראי בגובה של 149,600 ₪. בחודש ינואר 2009 הקטין הבנק את מסגרת האשראי לסכום של 100,000 ₪, וכן העמיד לנתבעת הלוואה בסך 50,000 ₪ לסילוק יתרת החובה שעלתה על הסך של 100,000 ₪ (להלן: "ההלוואה").

לטענת הבנק, במועד הגשת התביעה הצטבר חובה של החברה לבנק (להלן: "החוב") לכדי סך כולל של כ-156,000 ₪ (נכון ליום 26/2/10) המורכב מיתרת חובה בחשבון העו"ש בסך של כ-133,000 ₪ ויתרת הלוואה בסכום של כ- 23,000 ₪ נוספים.

לפסק הדין המלא לחץ!

הטיפול המקצועי שלנו השקט והבטחון שלך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדםמאמרים נוספים

בעמוד זה, תוכלו לקרוא מגוון מאמרים ופסקי דין במגוון תחומים בהם עוסק צוות משרדינו.

הנכם מוזמנים לקרוא, להתעדכן ולהתרשם.

למען הסר כל ספק יובהר, כי אין להסתמך על מידע זה כתחליף לייעוץ משפטי וכל מצב משפטי הינו תלוי נסיבות ויש לקבל ייעוץ מקצועי וקונקרטי מעו”ד העוסק בתחום אשר ייבחן את המצב המשפטי כדבעי. יובהר, כי היה וגולש/ים ייבחר/ו לעשות שימוש במידע זה – לא תהא בשום אופן אחריות ו/או חבות מכל מין וסוג שהוא לאתר ו/או מי מבעליו.

קידום עורכי דין באינטרנט