תפריט סגור

עו"ד מזונות ילדים לאחר בע"מ 919/15

עורך דין מזונות ילדים

מאז ומתמיד סוגיית מזונות הילדים היא בין החשובות בהליכי גירושין בישראל ולעורכי דין בענייני משפחה וגירושין.

זאת בשל השפעתם הגדולה של הדין החל ומצבם הכלכלי של בני הזוג לאחר הפרידה.

בחודש יולי 2017, חל שינוי מהותי בסוגיה זו בעקבות פסק דינו של בית המשפט העליון במסגרת בע"מ 919/15 בו נקבעה הלכה חדשה ומחייבת לעניין נטל מזונות ילדים.

אם כן מהי אותה הלכה חדשה והאם בעקבותיה, יוכלו אבות לדרוש הפחתה רטרואקטיבית של דמי המזונות? לצורך כך יש לפנות ל עו"ד מזונות ילדים.

לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי - השאירו פרטים

מזונות ילדים עד יולי 2017:

לאורך שנים, בעת גירושין, תשלום מזונות הילדים היה משולם באופן אוטומטי על ידי האב לאם.

עם פרידת בני הזוג, האב הוא זה אשר נשא בחבות זו באופן מוחלט, ללא תלות בשאלה מהו היקף זמני השהות של הילדים עם מי מההורים או מה השתכרותם.

המשמעות היא כי גם במקרים בהם הייתה משמורת משותפת או זמני שהות שווים, לא הייתה האם מחויבת בתשלום מזונות הילדים.

האב היה נושא בהוצאות הילדים הן כאשר הם בחזקתו והן כאשר הם בחזקת האם, מה שלמעשה יצר מעין כפל מזונות.

יתרה מזאת, מצבה הכלכלי של האם ורמת הכנסתה לא היוו משקל מהותי בפסיקת המזונות אשר הוטלו על האב ולא היה מוטל על האם חיוב גם אם השתכרה שכר דומה לאב ואף גבוה משלו.

לאורך שנים, טענו אבות גרושים ואף עו"ד מזונות ילדים כי מדובר בהפליה מגדרית ובחוסר שוויון, אך לא נעשה כל שינוי בעניין זה ואלו מצאו את עצמם קורסים כלכלית תחת הנטל.

בקיץ 2017 הגיעה בשורה ובית המשפט העליון קבע כי מצב זה אינו ראוי ולכן, בתנאים מסוימים, אבות ואימהות יישאו יחד בתשלום מזונות ילדיהם.


מזונות ילדים לאחר יולי 2017 – שוויון בנטל המזונות:

במסגרת פסק דינו של בית המשפט העליון בבע"מ 919/15 נקבע, בין היתר, כי המצב המשפטי הקיים לעניין חבות מזונות ילדים, הוא בלתי שוויוני ובלתי צודק כלפי האב.

על כן קבע בית המשפט העליון באופן תקדימי, כי כאשר הילדים בני 6 ומעלה וככל ומצויים במשמורת משותפת של הוריהם, וזמני שהות שווים, יישאו ההורים שניהם בחובת המזונות.

כלומר, האב לא ישלם עוד לבדו את מזונות הילדים והאם תידרש להשתתף גם היא בהוצאותיהם.

כדי לקיים את עקרון השוויון בין ההורים, נקבע כי חלקו של כל הורה בדמי המזונות ייקבע בהתאם לרמת הכנסתו ביחס להורה האחר, זמני השהייה של ההורים עם הילדים והכנסות ההורים מכלל המקורות.

פסק דין זה היווה שינוי עצום עבור אבות העומדים בפני גירושין, אך יש מי שסבורים כי בד בבד יש צורך בשינוי נוסף שיקדם את השוויון בין אבות לאימהות והוא ביטול חזקת הגיל הרך.

אם הדבר יתממש, אזי בהתאמה, יהיה ראוי להחיל את הלכת המזונות החדשה על כל מקרי הגירושין ולא להגבילה לילדים מגיל 6 בלבד.

 

עו"ד מזונות ילדים – האם ניתן לבצע הפחתה רטרואקטיבית של מזונות הילדים ?

אב המבקש להפחית את סכום דמי המזונות שהוטלו עליו, צריך להוכיח שינוי מהותי בנסיבות.

משום כך, הלכת בע"מ 919/15 העלתה שתי שאלות לעניין זה.

האחת, האם ההלכה החדשה יכולה להוות את אותו שינוי נסיבות מהותי?

השנייה, האם ההלכה חלה באופן רטרואקטיבי, מה שיאפשר לאבות שהתגרשו לפני יולי 2017, לתבוע הפחתת מזונות?

בית המשפט העליון לא דן בשאלות הללו במסגרת ההלכה ובבתי המשפט לענייני משפחה התפתחו פסיקות סותרות.

בחודש ינואר 2021, בית המשפט העליון הכריע בסוגיות אלו וקבע:

ראשית, כי ההלכה החדשה כשלעצמה אינה מהווה שינוי מהותי בנסיבות.

על כן, אבות יוכל להגיש תביעה להפחתת התשלום רק אם חל שינוי נסיבות מהותי (ללא קשר להלכה) כדוגמא הרעה במצבו הכלכלי, שינוי משמעותי בצרכי הילדים וכיוצ"ב.

שנית, קבע בית המשפט, כי ההלכה אינה חלה באופן רטרואקטיבי.

יחד עם זאת, יודגש כי בכל מקרה שבו חל שינוי מהותי בנסיבות, יוכלו אבות לפנות אל בית המשפט לענייני משפחה בתביעה להפחתת המזונות.

כמו כן, אם ייקבע כי אכן מדובר בשינוי המצדיק בחינה מחודשת של דמי המזונות, הרי שהדיון ייעשה בהתאם להלכה החדשה.

בנושא מזונות ילדים ישנה חשיבות עליונה להיוועץ עם עורך דין לענייני משפחה הבקיא בפסיקות המתפתחות בעולם המזונות תוך שימת לב לפרטים הקטינים בכל מקרה ומקרה.

עו"ד מזונות ילדים אביחי דמארי, ניסיון רב והצלחות מוכחות בניהול הליכים מורכבים בתחום דיני המשפחה וירושה.

עורך דין משפחה וירושה אביחי דמארי מכיר היטב את הרגישות הנדרשת ובתשומת לב לפרטים הקטנים ומעניק שירות משפטי מיטבי ללקוחותיו.

ככל ואתם נדרשים לטיפול עורך דין בענייני משפחה וירושה הנכם מוזמנים לעורך דין אביחי דמארי בתחומי המשפחה, ירושה, גירושין ומקרקעין בטל 03-5185888 ובמקרים דחופים בטל: 053-7551900

למידע נוסף אתם מוזמנים ליצור קשר עם עו"ד אביחי דמארי מנהל תחום דיני המשפחה וירושה משרד עורך דין בפתח תקווה אביחי דמארי ושות'.

5/5
עו"ד אביחי דמארי
עו"ד לענייני משפחה ונוטריון

כתיבת תגובה

Call Now Button