תפריט סגור

עורך דין ירושה

עורך דין ירושות | עורך דין צוואות

עורך דין ירושה עורך דין צוואות

בן משפחתכם נפטר? זכיתם בירושה? אתם סבורים שמגיע לכם חלק מירושה? מחזיקים צוואה של קרוב שנפטר? לא ברור לכם מה עליכם לעשות?

עורך דין דיני ירושה אביחי דמארי יעשה לכם סדר (!)

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות - השאירו פרטים

Modern

צו ירושה מהו?

לאחר שפניתם לעורך דין לענייני ירושה וזה פעל להוצאת צו ירושה הרי שיש להבין משמעותו. אם כן, צו ירושה משמעותו הצהרה על זכויות היורשים החוקיים עפ”י חוק הירושה כלומר, זהות היורשים וחלקם בעזבון.

צו ירושה הינו צו משפטי אשר ניתן ע”י הרשם לענייני ירושה או ע”י בית הדין הרבני לאחר שעורך דין לענייני ירושה פנה בבקשה למתן צו ירושה עת בה לא השאיר/ה המנוח/ה צוואה המפרטת את חלוקת עזבונו.

צו הירושה מעניק למעשה אסמכתא משפטית להעברת מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהוא שהיו בבעלות המוריש/ה, ע”ש היורשים החוקים כדוגמא: כספים, זכויות סוציאליות, זכויות המופקדות בידי צדדים שלישיים נכסי מקרקעין ועוד.

מבקש צו הירושה אינו מחויב להציג או לאתר את נכסי המנוח/ה על מנת להגיש את הבקשה לצו ירושה שכן, צו הירושה ייעודו הוא להצהיר על זהות היורשים החוקיים ועל חלקם בעזבון.

בקשה לצו ירושה ניתן להגיש לאחד משני גופים – הרשם לענייני ירושה או בית הדין הרבני.

רבים אינם מבחינים בין סוגי הצווים כלומר, מתי יש לבקש צו ירושה ומתי יש לבקש צו קיום צוואה.

ובכן, ההבחנה היא די פשוטה, עת בה המנוח לא השאיר אחריו כל צוואה או הוראה המפרטת את רצונו, בדבר מה ייעשה ברכושו שיותיר לאחר פטירתו אזי, על היורש להגיש בקשה לצו ירושה עפ”י דין באמצעות עורך דין צו ירושה.

לעומת זאת, עת בה המנוח השאיר אחריו צוואה ו/או הוראה המפרטת את רצונו, בדבר מה ייעשה ברכושו לאחר פטירתו אזי, על הנהנה מהצוואה ו/או כל אדם המעוניין בקיום הצוואה להגיש בקשה לצו קיום צוואה בסיוע של עורך דין צו קיום צוואה.

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות - השאירו פרטים

יודגש, כי ניתן להגיש בקשות אלו הן לרשם לענייני ירושה והן לבית הדין הרבני.

למה חשוב להסתייע בשירותי עורך דין לענייני ירושה?

  • עריכת צוואה חוקית בלבד – רבים חושבים שעריכת צוואה היא קלה מאוד ורשם הירושה או טריבונאלים משפטיים יקבלו כל מסמך חתום וכתוב על ידי המנוח. ואולם, כאשר מגישים בקשה לצו קיום צוואה וליישום הצוואה לעיתים מגלים שיש מתנגדים לקיומה אז נבחנת כשרותה וחוקיותה של הצוואה. כדי להימנע ממצב בו הצוואה נפסלת בשל אי עמידה בהוראות החוק יש לפנות לעורך דין העוסק בירושה על מנת שיערוך עבורכם את הצוואה בהתאם לרצונכם ואף יוודא כי ניתן להוציא את הוראות הצוואה אל הפועל ככל אריכות ימיכם ושנותיכם.
  • ייעוץ בניסוח הצוואה – גם מי שעורך צוואה אצל עורך דין לענייני ירושה, זקוק לייעוץ כיצד לנסח את הצוואה במחשבה שכן זהו המסמך האחרון של המצווה אשר מפרט את רצונו בפני יקיריו. לעורך דין ירושה הניסיון וההתמחות לבאר ולפשט בפני המצווה אודות זכויותיו וכן אף ליתן רעיונות לחלוקת העיזבון בין זוכי הצוואה במינימום מחלוקות וברגישות רבה.
  • הוצאת צו ירושה – כאשר מנוח לא הותיר אחריו צוואה בה מפרט את שיעשה בעיזבונו, יורשי המנוח יהיו היורשים עפ"י הדין היינו עפ"י חוק הירושה. במקרה שאין צוואה הרי שיש להגיש בקשה לצו ירושה באמצעות עורך דין ירושה אשר בקיא בחוקי הירושה של מדינת ישראל ובסדר היורשים עפ"י דין. מיותר לציין, כי הגשת בקשה לצו ירושה מבלי לפנות לעורך דין לענייני ירושה באופן שאינו מקצועי או ללא הבנה תגרור אחריה סרבול הליכים, בזבוז זמן יקר והתנהלות מסורבלת אל מול רשם הירושות או טריבונלים שיפוטיים. ולכן נכון יהיה ואף מומלץ לפנות לעורך דין העוסק בירושה אשר מטבע הדברים בקיא בנבכי ההליך ומכיר את הדין והזכויות היטב. לבקשה לצו ירושה יש לצרף מסמכים מתאימים ואף נדרשים ע"י הרשויות וללא הגשתם לא יינתן צו ירושה דבר אשר עלול "לתקוע" הליכים אשר לשמם נדרש צו ירושה כדוגמת מכירת דירה אשר נתקבלה בירושה.
  • הוצאת צו קיום צוואה – כאשר המנוח הותיר אחריו צוואה יש לוודא שהיא ערוכה כדין ולהגיש באמצעות עורך דין לענייני ירושה בקשה לצו קיום צוואה בצירוף הצוואה המקורית ומסמכים נוספים בהתאם לנסיבות. בקשה זו תוגש לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני.

רק עורך דין לענייני ירושה יסייע לכם לקבוע את אשר ייעשה בעיזבונכם.

גם אם אין לנו רכוש והון רב אנחנו עדיין צריכים להביע את רצוננו במפורש כדי למנוע אי הבנות ומלחמות ירושה מרות בין צאצאינו. כאשר כבר התחלתם לחשוב על עריכת צוואה אל תהססו ואל תחסכו – פנו לעורך דין המתמחה בענייני ירושה אשר יסייע לכם למנוע מחלוקות עתידיות בין יורשיכם.

טיפול בסכסוכי ירושה איך וכיצד ניתן לפתור?

בן משפחתכם נפטר? זכיתם בירושה? אתם סבורים שמגיע לכם חלק מירושה? מחזיקים צוואה של קרוב שנפטר? לא ברור לכם מה עליכם לעשות?

עורך דין לענייני משפחה וירושה אביחי דמארי יעשה לכם סדר (!)

רבים המקרים בהם בני משפחה אחת נקלעים לסכסוך משפחתי בשל פטירתו של קרוב משפחה אשר הותיר אחריו עיזבון ואתם לא יודעים כיצד לחלק את העיזבון בין יורשיו או מי הם יורשיו?

על מנת לפתור סוגיה זו עלינו תחילה להבין מי הם יורשיו של הנפטר בסיועו של עורך דין צוואת וירושות.

אם כן נשאלת כיצד יודעים מי הם יורשיו של הנפטר?

ככל והנפטר הותיר אחריו צוואה הרי שיורשיו יהיו בהתאם לאמור בצוואתו ויש להגיש בקשה לצו קיום הצוואה.

ככל והנפטר לא הותיר אחריו צוואה הרי שיורשיו יהיו בהתאם לקבוע בחוק הירושה עפ"י מעגלי הקרבה ועלינו להגיש בקשה לצו ירושה.

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות - השאירו פרטים

חלוקת ירושה באמצעות עורך דין לענייני ירושות וצוואות

לאחר שאנו יודעים מי הם יורשי האדם שנפטר הרי שעלינו לחלק את עיזבונו בהתאם לאמור בצוואתו וככל ולא הותיר אחריו צוואה – בהתאם לחלקם של כל אחד מיורשיו עפ"י דין המפורטים בצו הירושה.

עד כאן נראה פשוט וקל.

נשאלת השאלה מה קורה כאשר ישנם מספר יורשים או זוכים עפ"י צוואה אשר חלוקים בדעתם ביחס למימוש העיזבון או אופן חלוקתו?

במצבים אלו וככל ולא הצלחתם להוביל לפתרון מהיר ומיידי הרי שעליכם לפעול ללא דיחוי ולפנות לעורך דין לענייני ירושה הבקיא בדיני הירושה על מנת שייפעל לצורך חלוקת העיזבון.

לדוגמא: במצבים רבים העיזבון שהותיר אחריו הנפטר כולל דירת מגורים אשר לעיתים אחד היורשים התגורר או נכנס להתגורר בדירת המגורים לאחר פטירת הנפטר.

במיוחד במצבים אלו עליכם לפעול ללא דיחוי ולפנות לעורך דין בענייני צוואת וירושות מקצועי על מנת שלא תיפגענה זכויותיכם בדירה או בפירותיה שכן המתנה או היעדר מעש עלולים לבוא כנגדכם.

ידוע לכל כי ענייני ירושה הם לרוב בין בני משפחה ולעיתים אנו מנועים מלפעול בשל הקרבה המשפחתית בטענות כגון "לא נעים" "זה אחי הגדול" "זו אחותי הקטנה ואין לה היכן לגור" ועוד כאלה וכאלה טענות.

אם קיבלתם החלטה שעל אף הקרבה המשפחתית אתם מעוניינים לפעול – עשו זאת ללא דיחוי !

הרי בכל מצב קיבלתם החלטה לפעול לקבלת חלקכם על כל "אי הנעימות" הכרוכה בכך אז אין כל טעם להמתין, שכן המתנה מעבר לזמן סביר תפעל כנגדכם.

לעורך דין משפחה וירושה אביחי דמארי בפתח תקווה ניסיון רב והצלחות מוכחות בניהול הליכים מורכבים בתחום דיני המשפחה, גירושין וירושה.

זקוקים לשירותי עורך דין לענייני ירושה?

אל תהססו (!) צרו קשר עוד היום עם עורך דין אביחי דמארי בטל: 03-5185888 או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

לעורך דין אביחי דמארי, ניסיון רב והצלחות מוכחות בניהול הליכים מורכבים בתחום דיני המשפחה וירושה.

עורך דין משפחה וירושה אביחי דמארי מכיר היטב את הרגישות הנדרשת ובתשומת לב לפרטים הקטנים ומעניק שירות משפטי מיטבי ללקוחותיו

ליטל ברגר
ליטל ברגר
13:19 20 Mar 22
קיבלנו שירות מעו"ד אביחי דמארי, שירות מצוין, אדיב, מהיר ואישי. לאחר שחיפשנו מס' עורכי דין הגענו אליו וקיבלנו שירות יוצא דופן שהבנו כבר מהשיחה הראשונה. ממליצה מאוד. תודה רבה אביחי!
Rakefet S
Rakefet S
14:57 02 Mar 22
עורך דין נעים, ברור, מקצועי,שהמטרה שלו לעזור ללקוחות כמה שיותר בגירושים, על .מנת שהם שיהיו כמה שיותר פשוטים וקליםהוא נתן אפילו מעבר לזמן המוקצה לפגישה, כדי לענות על כל השאלות עד שהבנתי עד הסוףכיף כזה שרות וככה נעים, במיוחד בנקודות האלה
Tamar Weisz
Tamar Weisz
16:29 25 Jan 22
ייעוץ אמין מקצועי ויסודי, עזר לי מאוד (כבר פעם שניה) תודה!
Adi Ankona
Adi Ankona
11:24 08 Jan 22
עו"ד מקצועי ואנושי, נתן ייעוץ איכותי וטיפל בתיק בצורה מרשימה עם תוצאה מעל למצופה.תודה לך עו"ד דמארי היקר
Bar Ilooz
Bar Ilooz
15:32 30 Dec 21
אין לי מה להגיד חוץ מדברים טוביםמקצועי ממש , יצירתי מבחינת שילוב פתרונות בתחום המשפט, הגוןפתר ופותר לי הרבה בעיותממליצה בחום ותדעו שאתם בידיים טובות איתו
לקריאת כל הביקורות
js_loader

ככל ואתם נדרשים לטיפול עורך דין בענייני משפחה וירושה הנכם מוזמנים לפנות אלינו לשירותי עורך דין אביחי דמארי בתחומי המשפחה, ירושה, גירושין ומקרקעין בטל 03-5185888

ובמקרים דחופים בטל: 053-7551900

עורך דין ירושה עורך דין צוואות וירושות ביקורות:

Call Now Button