פס”ד בעניין מזנות קטין ודרכי חישוב

בית משפט לענייני משפחה בטבריה

<<תמ”ש> <13135-10-09> <א.ת. (קטין) ואח’ נ’ מ.ת. >

בפני כב’ השופט  אסף זגורי

התובעים:                                 1. א.ת. (קטין)

                                                 2. א.ר.

                                                  שניהם באמצעות ב”כ עוה”ד יעל ספיריה

נגד

הנתבע:                                     מ.ת.

                                                 באמצעות ב”כ עוה”ד רחל סרור

פסק הדין

מהו סכום המזונות בו יש לחייב את אביו של הקטין  – זו השאלה נשוא פסק הדין

א.      פתח דבר – הצגת הפלוגתאות:

1.       בפניי תובענה לפסיקת מזונות עבור קטין המצוי במשמורת משותפת של הוריו. עת הוגשה התביעה, הקטין היה מצוי בהחזקתה הבלעדית של האם כאשר התנהלו הליכים הדדיים בעניין המשמורת וזה לא מכבר יותר הגיעו הצדדים להסכמה בדבר “משמורתו המשותפת” של הקטין. כתבי הטענות כוללים טענות ומענות הדדיות של שני הצדדים ואין כל הסכמה ביניהם לעניין גובה החיוב של הנתבע במזונות בנו הקטין.

2.       במצב דברים זה יש לברור את המוץ מן התבן ולמקד את הפלוגתאות הדורשות הכרעה כך:

2.1.    פלוגתא ראשונה היא מהו היקף צרכיו של הקטין? אעיר כבר כעת, כי חרף העובדה שהאב חלק על גובה הצרכים של הקטין, לא הובא מטעמו הסבר או סכום או הערכה חליפית לאלו שהובאו מטעם האם. זאת ועוד, האב עצמו טען, כי הוא נוהג להוציא על הקטין כ-600 ₪ בכל פעם שהקטין שוהה אצלו, כך שנראה שפלוגתא זו בעניין צרכי הקטין, הגם שהיא מרכזית לשם קביעת גובה החיוב במזונותיו, תוכרע בעיקר על יסוד האישורים, הקבלות, המסמכים והעדויות של התובעת.

2.2.    פלוגתא שנייה קשורה בהכנסותיהם של הצדדים ; האב טוען להשתכרות נמוכה בשיעור של 5,000 ₪ בחודש לכל היותר (שחלק ניכר ממנה מוקצה להחזר נסיעות) ואילו האם טוענת שהוא פעל להקטין הכנסותיו נוכח ההליך הנוכחי וכי הכנסותיו גבוהות לאין שיעור. סוגייה זו זקוקה להכרעה שיפוטית, בייחוד לאור העובדה שעיקר נטל החיוב במזונות של הקטין אמור ליפול לפתחו של הנתבע מכוח הדין האישי הרובץ עליו בהיותו יהודי. באשר להשתכרות האם, אמנם הדבר רלבנטי בעיקר לחיוב ברכיבי מזונות מדין צדקה, אך גם כאן לא הייתה הסכמה בין הצדדים ונדרשת הכרעה שיפוטית.2.3

       לחץ לפסק הדין המלא

למאמרים נוספים בנושא זה :

למעלה

מעוניין בייעוץ מקצועי? השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ּ