פסק דין – תוקף הסכם גירושין שאושר בהליך לקוי

לפנינו ערעור על החלטות בית הדין האזורי מיום 7.4.10 אשר אישר את הסכם הגירושין שבין הצדדים.

לטענת המערערת אין תוקף להסכם הגירושין שכן הלה לא אושר בפני בית הדין כנדרש, וזאת בהתאם לחוק יחסי ממון סעיף 2:

“2. (א) הסכם ממון טעון אישור בית המשפט לעניני משפחה (להלן – בית המשפט) או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג (להלן – בית הדין), וכן טעון שינוי של הסכם כזה אישור כאמור.

(ב) האישור לא יינתן אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין, שבני הזוג עשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חפשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו.”

לטענת האישה הסכם זה אושר על ידי בית הדין בלי שרגל הצדדים לא דרכה באולם בית הדין, וללא שהצדדים דיברו עם אחד הדיינים, ועל כן לדעתה ההסכם בטל.

האישה מוסיפה וטוענת כי הליך זה נעשה בצורה קלוקלת מאחר שהבעל שילם 200 ₪ לפקיד כלשהו שסידר עבורו את קיצור ההליך. לעניין זה נדגיש כי קשה להעלות על הדעת ביושבֵי על מדין שיש להם קשר כלשהו לכך. מאחר ואף לא נטען כן על ידי האישה, הרי שאין מקום להתייחס לדברים אלו במסגרת דיון זה המתייחס כולו לנפקויות המשפטיות שנוצרו מחמת טענות האישה.

לעומת טענות אלו, לדבריו של בא כוח הבעל יש לקבוע כי הסכם הגירושין שריר וקיים. דבריו אלו נתמכים הם בשתי טענות. האחת, העובדה כי הגט ניתן בפועל על סמך הסכם גירושין זה, ומשחלק מההסכם בא לידי ביצוע, שוב אין מקום לביטולו. ובנוסף, לדבריו יש מקום לקבוע כי גם אם אין תוקף להסכם מכוח חוק יחסי ממון, הרי שעדיין יש תוקף להסכם מכוחם של דיני החוזים. דבריו אלו מבסס הוא על פס”ד ולנטין (ע”א 1581/92).

ב-25.12.11 התבקשה תגובתו של הדיין אשר אישר את הסכם הגירושין שבין הצדדים. בתגובתו כותב הדיין, כי להסכם הגירושין יש תוקף, שכן פרשנות האמור בסעיף 2(ב) לחוק יחסי ממון לגבי כך שבית הדין נוכח כי ההסכם נעשה בהסכמה חופשית, אינה בהכרח כי על הצדדים להופיע בפני בית הדין, ובית הדין יכול להגיע למסקנה זו בין השאר על סמך חומר שהוצג לפניו או על סמך שאלות שנשאלו הצדדים על ידי סופר הדיינים.
להורדת פסק הדין המלא:

 

עמוד הבית מידע נוסףצור קשר 

למעלה

מעוניין בייעוץ מקצועי? השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ּ