הטיפול המקצועי שלנו השקט והבטחון שלך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

  הטיפול המקצועי שלנו השקט והבטחון שלך

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   שאלות ותשובות ייפוי כח מתמשך

   רבים מלקוחותינו פונים אלינו בעניין משמעותו, תוקפו והיתרונות הגלומים בייפוי כח מתמשך.
   בחרנו עבורכם את השאלות הנפוצות ביותר בעניין ייפוי כח מתמשך תוך מתן מענה לשאלות בשפה פשוטה וברורה ובכך תוכלו לגבש החלטה בדבר עריכת ייפוי כח מתמשך !
   על מנת לסייע לכם – להלן מקרא מושגים אשר יסייע לכם בהבנת הנושא:
   עורך ייפוי הכח המתמשך = עורך דין שעבר הכשרה ע"י משרד המשפטים וקיבל הסמכה לעריכת ייפוי כח מתמשך.
   ממנה = נותן ייפוי הכח.
   ממונה = מיופה הכח.
   מיודע = אדם אשר נבחר ע"י הממנה כמעין בקרה ופיקוח על מיופה הכח.
   קראתם עמוד זה ואין לכם מענה לשאלתכם? אל תהססו פנו עוד היום לעו"ד אביחי דמארי בטל:
   03-5185888 וקבלו מענה לשאלותיכם או השאירו פניה ונשוב אליכם בהקדם (!)
   חשוב ביותר (!) האמור לעיל אינו מהווה חליף לייעוץ משפטי ויש להיוועץ עם עורך דין לשם קבלת ייעוץ משפטי עפ"י מצבכם האישי.

   למה חשוב לערוך היום ייפוי כח מתמשך?

   בהנחה שאנו מבינים את תכליתו של ייפוי כח מתמשך הרי שעריכת ייפוי כח מתמשך עוד היום תחסוך מכם ומבני משפחתכם עוגמת נפש רבה, בירוקרטיה, הליכים משפטיים והוצאות כלכליות גדולות במקרה בו חלילה תגיעו למצב בו אינכם מסוגלים לטפל בעניינכם וטרם הספקתם לחתום על יפוי כח מתמשך.
   במצב כזה, בני משפחתכם יאלצו לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף, רכוש, ודין וזאת על מנת לטפל בעניינכם.

   מה ההבדל בין ייפוי כח מתמשך לבין אפוטרופסות?

   שני כלים משפטיים אלו מקורם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ונועדו לסייע לאדם קרוב אליכם ו/או בן משפחה לטפל בענייניו. ההבדל העיקרי (מיני רבים) בין “יפוי כח מתמשך” לבין מינוי “אפוטרופוס” הוא שבייפוי כח מתמשך יכול הממנה כבר היום בעת שהוא צלול ומסוגל לטפל בענייניו, לתכנן ולקבוע את שייעשה ברכושו, אורח חייו ואופן הטיפול בו במקרה בו חלילה לא יהיה מסוגל לטפל בענייניו ואף לקבוע מי הוא האדם אשר יהווה איש אמונו לביצוע הוראותיו.
   מנגד, כאשר מונה לאדם אפוטרופוס, המדובר במצב בו האדם כבר לא מסוגל לטפל בענייניו ובכך נשללת ממנו החירות לקבוע מה ייעשה באורח חייו, רכושו, מצבו הבריאותי ומי יהיה איש אמונו.
   יצוין, כי קיימים עוד הבדלים רבים ומשמעותיים אשר ניתן להרחיב בהם במסגרת פגישת ייעוץ.

   אם ערכתי ייפוי כח מתמשך האם ימונה לי אפוטרופוס?

   באופן עקרוני, עריכת ייפוי כח מתמשך נועדה כתחליף אפוטרופסות ובמטרה להימנע ממינוי אפוטרופוס. כלומר, במטרה להימנע ממינוי אפוטרופוס אשר כולל בחובו הליכים בירוקרטיים רבים ביניהם דיווחים לאפוטרופוס הכללי, התעסקות מול רשויות, גורמי רווחה ובתי משפט.
   יחד עם זאת, במקרי קיצון בו הממונה הודיע על רצונו לבטל את עצם היותו מיופה כח ובאין מיופה כח חליפי הרי שייתכן ובכל זאת ימנו לאותו ממנה אפוטרופוס.

   האם אני יכול לבטל את ייפוי הכח המתמשך?

   כן.
   למעט במקרה בו ייפוי הכח נכנס לתוקף ובמסגרת ייפוי הכח הממנה הגביל עצמו מלבטל את ייפוי הכח לאחר שנכנס לתוקפו.
   האם אני יכול למנות את כל ילדיי או חלק מהם להיות מיופי כוחי?

   אכן ניתן למנות את כל ילדיי הממנה כולם יחד ו/או כל אחד מהם לחוד.

   את מי ניתן למנות כמיופי כחי?

   כל אדם בגיר (מעל גיל 18), יחיד, שלא מונה לו אפוטרפוס ו/או אין ייפוי כח מתמשך תקף בעניינו.

   מה זה מיודעים?

   נותן יפוי הכח (הממנה) רשאי לקבוע אדם (או יותר) לו מיופה כוח מחויב לדווח על החלטות או פעולות נושאים שבייפוי הכוח ובתנאים שיוגדרו על ידי הממנה.

   האם יש פיקוח על מיופה הכח?

   הממנה רשאי לקבוע מיודעים שלמעשה יוכלו לפקח על פעולותיו של מיופה הכח ולוודא כי נעשים לטובת הממנה. ככל ויגלו כי פעולות מיופה הכח אינן בהתאם לייפוי הכח או טובתו של הממנה יהיו רשאים המיודעים לפנות לאפוטרופוס הכללי ולבית המשפט ככל ופניה זו תידרש.

   מה הם היתרונות בעריכת ייפוי כח מתמשך אל מול מינוי אפוטרופוס?

   לעריכת יפוי כח מתמשך יתרונות רבים על פני מינוי אפוטרופוס ביניהם: חסכון בבירוקרטיה סבוכה, אין צורך בהגשת דוחות לאפוטרופוס הכללי לרבות בקשות לסל מחייה / הגשת דו”חות פרטה שמחויבים במקרה של מינוי אפוטרופוס, אין צורף בפניה לבית משפט (למעט מקרים חריגים), אין צורך בהגשת דו”חות רואה חשבון ליחידת הפיקוח (חובה במינוי אפוטרופוס) , מניעה של מאבק בין ילדים בדבר זהות האפוטרופוס (במקרה שאין ייפוי כח מתמשך), בייפוי כח מתמשך יכול הממנה לקבוע את זהות מיופה הכח בעוד שמינוי אפוטרופוס ניתן לקבוע עבור החסוי מי יהיה האפוטרופוס שלו לרבות חברה חיצונית / מדינה. בייפוי כח מתמשך הממנה רשאי לקבוע את זהות מיופה הכוח ו/או חליפיו.

   מאיזה גיל ניתן לערוך ייפוי כח מתמשך?

   כל אדם בגיר (מעל גיל 18)

   מה ניתן להגדיר בייפוי כח מתמשך?

   במסגרת ייפוי כח מתמשך יכול אדם להגדיר מי יהיה מיופה הכח שלו, כיצד ברצונו לנהל את ענייניו הרכושיים, האישיים והרפואיים במקרה בו לא יהיה מסוגל עוד לטפל בענייניו מחמת מצב בריאותי / נפשי.
   במסגרת ייפוי הכח רשאי הממנה לתת הנחיות מקדימות למיופה כוחו כיצד ברצונו לנהל את ענייניו במקרה בו ייכנס ייפוי הכח לתוקף ועל מיופה הכח לפעול בהתאם להוראות הממנה.

   מתי ייפוי הכח המתמשך נכנס לתוקף?

   כבררת מחדל החוק מגדיר כי ייפוי הכח ייכנס לתוקפו בעת שתוגש חוות דעת רפואית הקובעת כי הממנה אינו מסוגל עוד לטפל בענייניו. יחד עם זאת החוק מאפשר לממנה להגדיר בעצמו באי אלו מצבים ברצונו שייפוי הכח ייכנס לתוקפו.
   להלן מס’ דוגמאות: הממנה יכול להגדיר שבכל מצב בו יהיה מאושפז מעל 7 ימים ייכנס ייפוי הכח לתוקפו, במצב בוא יאבד את יכולת הדיבור, במצב בו חלילה יהיה חולה במחלה ספציפית, במצב בו חלילה יאבד את יכולת הניידות וכיוצ”ב.
   יצוין, כי אין רשימה סגורה של מצבים בהם ייפוי הכח ייכנס לתוקפו והממנה רשאי להגדיר כל מצב בו מעוניין כי ייפוי הכח ייכנס לתוקפו.

   האם כאשר נכנס ייפוי הכח לתוקף אינני רשאי עוד לקבל החלטות על ענייני?

   התשובה לכך מאד תלויה במצבו של הממנה. ככל והממנה איבד את צלילות הדעת הרי שהדבר יקשה על מיופי הכח להבין את רצונו האמיתי של הממנה ו/או מידת הבנתו למצבו אך לשם כך בדיוק רשאי הממנה למסור הנחיות מקדימות למיופיי הכח במסגרת תהליך עריכת ייפוי הכח המתמשך. יחד עם זאת ככל והממנה עדין צלול אך סובל ממחלה ו/או קושי בניידות הרי שיכול עדין לקבל החלטות בענייניו.

   מי רשאי לערוך ייפוי כח מתמשך?

   עורכי דין אשר עברו הסמכה ע”י משרד המשפטים.

   הטיפול המקצועי שלנו השקט והבטחון שלך

   השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם    מאמרים נוספים

    יפוי כח מתמשך מהו?

    תארו לכם מצב בו מי מקרוביכם מאבד כשירותו ללא כל התראה מוקדמת מחמת מצב בריאותי או חלילה תאונה או כל מצב בו האדם אינו מסוגל לטפל עוד בענייניו.

    במקרים מסוג זה ועד "להיוולדו" של ייפוי כח מתמשך נדרשו בני המשפחה ובשעות קריטיות ולחוצות לפנות בבקשה לבית המשפט לצורך מינוי אפוטרופוס לאותו אדם או בן משפחה קרוב.

    הליך מינוי אפוטרופסות כולל בחובו התחייבויות רבות כלפי אותו אדם אשר מונה כאפוטרופוס לרבות אך לא רק דיווחים לאפוטרופוס הכללי, דיווחים לבית המשפט, הגשת בקשות לאפוטרופוס הכללי ועוד התחייבויות רבות אשר גוררות התעסקות פרוצדוראלית ובירוקרטית בכל עניין הקשור לאדם אשר מונה לו אפוטרופוס וכן בהוצאות כלכליות רבות אשר עליהן יש לדווח מעת לעת לגורמי הפיקוח.

    מיותר לציין, כי המדובר בביורוקרטיה מתישה תוך התעסקות שוטפת במסמכים ואסמכתאות שיש להגיש מעת לעת ליחידת הפיקוח על אפוטרופוסים.

    לא עוד ! לפני מספר שנים "נולד" ייפוי כח מתמשך ! ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם לתכנן את עתידו וחייו בשלב בו הוא כשיר ויכול לקבל החלטות ולבצע פעולות ביחס לענייניו .

    במסגרת יפוי כח מתמשך יכול אדם (להלן: “הממנה”) למנות אדם אחר (להלן: “מיופה הכח”) אשר ייקבל החלטות ביחס לענייניו האישיים, הרכושיים והרפואיים של הממנה. בניגוד ליפוי כח רגיל אשר פוקע עם אובדן כשרותו של הממנה – כלומר במצב בו אינו יכול עוד לקבל החלטות ביחס למצבו – יפוי כח מתמשך נכנס לתוקפו רק בעת בה הממנה איבד את כשרותו ולא יהיה במצב בו מסוגל עוד להבין ו/או לקבל החלטות באותם עניינים אותם הגדיר במסגרת יפוי הכח המתמשך.

    מלבד תהליך העריכה של יפוי הכח והפקדתו לאפוטרופוס הכללי לא נדרש מיופה הכח להגיש דיווחים ו/או בקשות לאפוטרופוס הכללי ועל מיופה הכח לפעול בהתאם להנחיות אותן התווה הממנה בעת עריכת יפוי הכח למעט במצבים חריגים כדוגמא פעולות במקרקעין  אז יש לאשר את הפעולות בפני בית המשפט.

    הלכה למעשה, המדובר בשינוי משמעותי וחיובי אשר נועד להקל על משפחות אשר בן משפחתם או קרוב אליהם איבד את כשרותו המשפטית תוך התחשבות מרבית ברצונו של הממנה ובהתאם להנחיות אותן הותיר בעת בה היה מסוגל לקבל החלטות ביחס ענייניו האישיים, הרכושיים והרפואיים.

    חשוב: יפוי כח מתמשך ניתן לערוך אך ורק ע”י עו”ד אשר עבר הכשרה ע”י משרד המשפטים ורשום במאגר עורכי הדין המוכשרים של האפוטרופוס הכללי.

    לקבלת מידע נוסף אודות יפוי כח מתמשך ומשמעויות שונות ניתן לפנות לעורך דין אביחי דמארי ולקבל הסבר מפורט ומקיף.

    למידע נוסף אודות יפוי כח מתמשך פנו עוד היום לעורך דין אביחי דמארי בטל: 03-5185888 או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם. חזרה לדף הבית לחץ כאן!

    מידע נוסף על ייפוי כח מתמשך

    ייפוי כוח מתמשך הוא למעשה מסמך אשר יכול להעניק לאדם את האפשרות לתכנן את עתידו וחייו עוד בשלב בו הוא בעל היכולת לקבל את ההחלטות בנוגע לחייו ביניהן לבצע פעולות ביחס לענייניו...

    קידום עורכי דין באינטרנט