הוצאה לפועל

הוצאה לפועל – גביית חיובים / ייצוג נושים וחייבים

ההוצאה לפועל

ההוצאה לפועל הינה מערכת המהווה חלק מרשות האכיפה והגביה במדינת ישראל והיא מהווה אמצעי  חוקי שנועד למימוש של:

 • פסקי דין של כל ערכאות השיפוט ובתי המשפט.
 • שטרי משכון.
 • משכנתא.
 • שטרות.
 • צ’קים, שטרי חוב ומסמכים סחירים
 • באמצעות ההוצאה לפועל ניתן אף לממש זכויות שהן לא רק כספיות, כך לדוגמא ניתן לממש זכות לפנות דייר מהדירה – סעד שנקרא סילוק יד .
 • חיובים וחובות כלפי גופים ו/או רשויות המוסמכות לפעול על פי פקודת המיסים (גביה)

הצדדים בהליך נקראים “זוכה” ו -”חייב”. הוצאה לפועל הינה למעשה אקט המוכר ע”י החוק,  בו יכול להשתמש הזוכה – נושה (מי שחייבים לו חוב כספי או רכוש או ביצוע פעולה ולא שילמו או החזירו לו או ביצעו את אותה פעולה) כנגד החייב (הוא בעל החוב כלפי הנושה)

גופים שונים המכונים “הוצאה לפועל” והמשויכים לרשות האכיפה והגביה הינם האחראיים למימוש הליך זה.

נושה שמחזיק במסמך יוצר כגון פסק דין שלא בוצע או מסמך סחיר אחר שלא נפרע או כובד – רשאי לפנות להליך הוצל”פ, לשם נקיטת אמצעי אכיפה וגביה מהחייב.

הוצאה לפועל תיתכן במקרים בהם לא שולמה משכנתא, שטר חוב או המחאה. לשם הסדרת תשלומים אלו בידי החייבים בכך, הוסדרה במדינת ישראל מערכת של הוצאה לפועל שעניינה הוא הסדרת תשלומים אלו ומימושם. ישנה חקיקה במדינת ישראל בנושא זה והיא נאכפת במסגרת חוק ההוצאה לפועל התשכ”ז – 1967 בנוסף לתקנות שהותקנו בכוחו.

הוצאה לפועל – המערכת:

מערכת הוצאה לפועל בנויה משלושה גופים עיקריים העוסקים במלאכה:

 • לשכת ההוצאה לפועל
 • רשם ההוצאה לפועל (מי שממונה ע”י מע’ בתי המשפט ומוסמך כרשם הוצל”פ)
 • המוציאים לפועל בשטח

המערכת הראשונה – המבצעת, מממשת פסקי הדין לגביית חוב ומסונפת בסמוך לבתי משפט השלום.

הגוף המוסמך השני – רשם ההוצאה לפועל, הוא האחראי להחלטות והוא הפוסק האם יש לגבות החוב אם לאו וכן אופן גביית החוב.

הגופים השלישיים – האחרונים, הינם אנשי השטח – “המוציאים לפועל”, שפועלים ברישיון כ”קבלני הוצאה לפועל” והינם האחראים לביצוע הגבייה ופעולות מבצעיות בפועל, כגון ביצוע עיקולי רכוש או נכסים, הוצאת מיטלטלין, מכירת נכסים, פינוי מחזיקי נדל”ן וכיוצ”ב.

בין אם בייצוג נושה ובין אם בייצוג חייב – נדרש עורך הדין המטפל לידע נרחב בהליכים שונים הנדרשים לאכיפה וגביה לרבות ידע טקטי ואסטרטגי בנחיצות ויעילות נקיטת הליכים שונים לשם גביית חובות ומאידך – למנגנונים השונים שמשמשים להגנה על חייבים. עורך הדין המייצג  נזקק למערכת מתאימה לניהול גביה המקושרת להוצל”פ ולהיכרות נרחבת עם יישום חוק ההוצאה לפועל בשטח.

ההליכים העומדים לטובת הזוכה הינם בין היתר, עיקול מיטלטלין, עיקול מקרקעין, עיקול בידי צדדים שלישיים, ביצוע בעין, עיכוב יציאה מן הארץ, צווי הבאה וצווי מאסר וכן סנקציות שונות המוכרות על פי חוק שנועדו לסייע בהטלת מגבלות על חייבים משתמטים או חמקנים ולסייע בגביה בפועל מחייבים סרבנים.

ייצוג זוכים – נושים:

ייצוג זוכה – נושה ע”י עו”ד מצריך ידע, ניסיון נרחב והיכרות מעמיקה עם סוגיית גביית ואכיפת חיובים. אך ורק ידע, ניסיון ויכולת לבניית טקטיקה ואסטרטגיית גביה נכונה ומותאמת לנסיבות – תוכל להביא לגביה יעילה וחסכונית של החוב ולהימנעות מהליכי סרק חסרי תוחלת. מאידך – בניית מערך גביה נכון וחכם – יביא להפעלת מנופי לחץ או פעולות גביה שעשויות לקצר את תהליך גביית החוב ולהטיח תוצאות מיטביות בזמן קצר ככל האפשר.

ייצוג חייבים:

בכל צד בו קיים זוכה או נושה – קיים גם חייב.

לא כל החייבים הינם סרבנים או חמקנים ולא כל החייבים נמצאים במעמד מוצדק מלכתחילה.

רבים מהחייבים מוצאים עצמם חסרי יכולת להתמודד מול זוכים ובפרט התנהלות תיקים רבים בהוצל”פ.

קיימים הליכי נפל שגורמים לחייבים שונים להימצא במעמדם שלא בצדק וקיימים מקרים בהם החייבים נקלעים לקשיי תשלום על לא עוול בכפם.

אחת ממטרותיו המרכזיות של הליך ההוצאה לפועל הינה ההגנה על חייבים. המטרה הינה לאפשר לחייבים לפרוס את חובותיהם ולשלמם מבלי להיות מאויימים מחרב העיקולים, ההגבלות והסנקציות השמורות בידי הזוכה ומאידך – לאפשר בידי חייבים שאינם מסוגלים לפרוע את חובותיהם, לפתוח פרק חדש בחייהם.

כיום, לאחר שהרפורמה של הליכי פשיטת רגל  נכנסה לתוקף, ניתן לקבל הפטר מחובות בתוך פרק זמן קצר אשר לעיתים יכול לעמוד על 18 חודשים בלבד. במשך תקופת הליכי הפש”ר, החייב נהנה מעיכוב הליכים בכל התיקים המתנהלים נגדו וביטול הליכים קיימים, כגון עיקולי משכורות ובנקים, הגבלות על רישיון נהיגה וזאת באופן מיידי עם הגשת הבקשה לקבל צו כינוס.

ההליכים העומדים לטובת החייב והגנתו, הינם בין היתר התנגדות לביצוע שטר, טענת פרעתי, איחוד תיקים, הכרזת חייב מוגבל באמצעים, צווי תשלומים, ביטולי צווי עיכוב יציאה, הפטר ואף פשיטת רגל.

אך ורק בחינה מקצועית של יכולת החייב ונתוניו תביא להתאמת הליך ההגנה המתאים לו.

מחלקת ההוצל”פ – משרד שטרית דמארי ושות’

משרדנו כולל מחלקה ייעודית העוסקת בייצוג זוכים מול חייבים ומערכת ההוצאה לפועל, וכן ייצוג של חייבים בהסדרי חוב נוחים לרבות ייצוג חדלי פירעון בהליכי פשיטת רגל, תוך גישה ישירה למערכת התיקים בהוצאה לפועל ומעקב שוטף אודות התנהלות ההליך.

צוות מחלקת ההוצל”פ במשרדנו מייעץ ומלווה זוכים בכל הליך בהוצאה לפועל ומסייע רבות בכל הליך והליך לרבות:

 • גיבוש מערך גביה (טקטי ואסטרטגי).
 • חקירות כלכליות ואיתור נכסים מוברחים.
 • ביצוע הליכי עיקולים, סנקציות והגבלות שונות על חייבים סרבנים.
 • עריכת חקירות יכולת לחייבים משתמטים.
 • הרמות מסך ופעולות משפטיות כנגד חייבים חמקנים ו/או הסתתרות מתחת למסכי התאגדות של תאגידים פיקטיביים.
 • ניהול מו”מ עם חייבים קשים וגיבוש הסדרי חוב ועוד.

 

 

צוות מחלקת ההוצל”פ במשרדנו מייעץ ומלווה חייבים  בכל הליך בהוצאה לפועל המתנהל כנגדם ומסייע רבות בכל פעולת הגנה לרבות:

 • הגשת התנגדויות בתביעה על סכום קצוב.
 • התנגדויות בבקשות לביצוע שטר והמחאות.
 • פינוי נכס.
 • טענת פרעתי.
 • צווי תשלומים.
 • הכרזת חייב כמוגבל באמצעים.
 • איחוד תיקים.
 • חקירת יכולת.
 • בקשות שונות לביטול עיקולים והגבלות.
 • ניהול משא ומתן והסדרים מול זוכים.
 • עריכה וכתיבת צו הצהרתי על רכוש צד ג’ המתגורר עם החייב.
 • ביטול הגבלת רישיון נהיגה
 • ביטול הגבלת יציאה מהארץ.
 • ביטול הגבלה בבנק ישראל.
 • ביטול הגבלה לחידוש דרכון.
 • ביטול הגבלה לשימוש בכרטיס אשראי.
 • ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ.
 • ביטול עיקול מיטלטלין.
 • ביטול עיקול בחשבון הבנק.
 • ביטול עיקול משכורת.
 • ביטול עיקול רכב ורכוש.
 • התאמת הליכי הגנה לחייב מוגבל באמצעים/איחוד תיקים/ הפטר הוצל”פ או פשיטת רגל.
למעלה

מעוניין בייעוץ מקצועי? השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ּ